Контакти

Адреса:
Україна, 01001, м. Київ
вул. Десятинна 1/3
тел:            (044)-278-61-12
тел./факс: (044)-278-61-28
e-mail: insurance@kico.kiev.ua
 
  Розробки комплексних програм страхування для підприємств, установ, організацій, що працюють у різних галузях бізнесу  
 


   Об'єктом страхування є майнові інтереси, які не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з:

 

 • фінансовим ризиком Страхувальника, пов'язаним з невиконанням (повністю або частково) Контрагентом Страхувальника договірних зобов'язань перед Страхувальником або Страхувальником своїх договірних зобов'язань перед Контрагентом згідно укладеними між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів) (ризик невиконання договірних зобов'язань);
 • фінансовим ризиком Страхувальника, пов'язаним зі збитком, що міг виникнути в результаті діяльності власного персоналу, якому, виходячи з характеру виконуваних їм службових обов'язків, необхідно цілком довіряти (ризик Довіри);
 • фінансовими ризиками Страхувальника та/або його Контрагента, пов'язаними зі збитком, що міг виникнути в результаті недостатності притягнутих коштів на спорудження об'єкта будівництва.
Страховими ризиками є:
 • невиконання (повністю або частково) Страхувальником або Контрагентом Страхувальника своїх договірних зобов'язань згідно укладеними між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів);
 • незадовільні фінансові наслідки, збиток, заподіяні власним персоналом, якому, виходячи з характеру виконуваних їм службових обов'язків, необхідно цілком довіряти; недостатність притягнутих коштів на спорудження об'єкта будівництва.
Страховим випадком за ризиком Довіри може бути:
 • несумлінність персоналу Страхувальника;
 • шахрайські дії персоналу Страхувальника;
 • втрати під час перевезення коштів (цінностей);
 • підроблення платіжних документів, чеків або одержання фальшивих платіжних доручень клієнта;
 • операції з фальшивими цінними паперами;
 • прийняття фальшивих коштів;
 • підроблення цінних паперів персоналом Страхувальника;
 • підроблення грошей персоналом Страхувальника.
 
 
Страховим випадком за ризиком невиконання договірних відносин може бути:

   невиконання (повністю або частково) Контрагентом Страхувальника своїх договірних зобов'язань перед Страхувальником згідно укладених між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів) внаслідок:
 • банкрутства Контрагента Страхувальника;
 • ідсутності коштів на поточному рахунку (рахунках) Контрагента та/або в його касі протягом строку, визнаного в конкретній угоді (договорі, контракті) як строк виконання зобов'язань Контрагента;
 • несвоєчасного виконання банківськими установами, які обслуговують Контрагента Страхувальника своїх зобов'язань;
 • арешт рахунків Контрагента в банках;
 • неможливості вчасно й у повному обсязі виконати грошові зобов'язання, надати послуги, виконати роботи, поставити (надати) товари;
 • ненавмисних помилок (несумлінності) та/або зловживань працівників Контрагента Страхувальника;
 • виходу з ладу комплексу програм технічного забезпечення діяльності Контрагента Страхувальника;
 • виходу з ладу, руйнування й помилок у роботі систем передачі даних і каналів зв'язку;
 • електронно-комп'ютерні зловживання;
 • знищення або ушкодження майна;
 • пожежі, аварії, катастрофи, несподіваної дії фізичних чинників, вибуху, крадіжки, грабежу, розбою, викрадення;
 • інших причин, які привели до невиконання контрагентом умов угоди (договору, контракту).
Страховим випадком за ризиком недостатності притягнутих коштів на спорудження об'єкта будівництва може бути:
 • обсяг фактично притягнутих від довірителів коштів менше обсягу, визначеного графіком фінансування;
 • інфляція, зміна цін, які привели до зменшення обсягу коштів, визначеного графіком фінансування.
 
  2001-2012© Copyright KICO.
Создание сайтов, поддержка сайтов.