Контакти

Адреса:
Україна, 01001, м. Київ
вул. Десятинна 1/3
тел:            (044)-278-61-12
тел./факс: (044)-278-61-28
e-mail: insurance@kico.kiev.ua
 
  Розробки комплексних програм страхування для підприємств, установ, організацій, що працюють у різних галузях бізнесу  
 
Страхування медичних витрат

Хто може бути Страхувальником?
Юридичні особи або дієздатні фізичні особи.

На випадок яких ризиків провадиться страхування? - смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання під час дії договору страхування;
- стійкої втрати Застрахованою особою працездатності внаслідок захворювання під час дії договору страхування, а саме:
 • встановлення І групи інвалідності;
 • встановлення ІI групи інвалідності;
 • встановлення ІII групи інвалідності;
- тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності внаслідок захворювання під час дії договору страхування;
- розладу здоров'я Застрахованої особи внаслідок захворювання на:
 • інфекційні та паразитарні хвороби;
 • новоутворення;
 • хвороби ендокринної системи;
 • психічні розлади;
 • хвороби нервової системи;
 • хвороби ока;
 • хвороби системи кровообігу;
 • хвороби органів дихання;
 • хвороби органів травлення;
 • хвороби сечостатевої системи;
 • ускладнення вагітності;
 • хвороби кістково-м'язевої системи;
 • хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
 
 Варіанти страхування.
   Для забезпечення оптимального страхового захисту наші клієнти мають можливість обрати будь-які ризики із запропонованих.

Що може бути застраховане?
   Майнові інтереси Страхувальника (Застрахованого), що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з його відповідальністю перед третьою особою за оплату наданих послуг, передбачених Договором страхування, при настанні страхового випадку під час подорожі.

Які умови страхування?
   При страхуванні медичних витрат страхові тарифи встановлюються залежності від страхової суми та строку дії договору страхування.
   В залежності від кількості Застрахованих, віку, мети поїздки, результатів страхування за минулі періоди, інших обставин та умов страхування може бути застосовано коригуючі коефіцієнти.
 
  2001-2012© Copyright KICO.
Создание сайтов, поддержка сайтов.